حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین قناد زاده

مسئول نهاد

علی رضایی

مدیر اجرایی

حجت الاسلام مرتضی ایزدی

کارشناس

محمد حسین موحدی

مسئول سایت

علی اصغر حیدری

مسئول دفتر

حمیده خادمی

مسئول واحد خواهران

امیر حمزه مهدی پور

کارشناس